O NAMA

Lokalna Akciona Grupa (LAG) Savus, osnovana je 2012-e godine.

Misija


Misija Lokalne Akcione Grupe Savus jeste poboljšanje uslova života na selu i stvaranje ambijenta za uspješno poslovanje svih privrednih subjekata uz uvažavanje zaštite životne sredine na LAG području.

Vizija


Vizija LAG-a je da kroz privatno-javno partnerstvo koje promoviše održivi razvoj industrije, turizma i poljoprivredne proizvodnje, ulaganjem u ljudski i fizički kapital te zaštitu životne sredine ravnomjerno razviti čitavo područje djelovanja LAG-a, te dati vidljiv doprinos razvoju društva u Bosni i Hercegovini.


Osnovna područja djelovanja čine:


  • Razrada lokalnih/međuopštinskih strategija (ruralnog) razvoja.
  • Učešće u izradi i implementaciji projekata iz oblasti lokalnog ekonomskog, društvenog, kulturnog i ruralnog razvoja.
  • Promocija „novog“ koncepta ruralnog razvoja i LEADER pristupa javno – privatnog partnerstva.
  • Organizovanje edukativnih sadržaja, širenje mreže i razmjena iskustava sa istim ili sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu.
  • Stručno usavršavanje, osposobljavanje svojih članova, promocija vlastitih ciljeva i interesa.
  • Izdavanje publikacija, časopisa, stručnih nalaza i sl. vezanih za djelatnost Udruženja.
  • Promocija novih tehnologija.
  • Provođenje analiza, istraživanja te davanje preporuka.