Program Pomoći civilnom društvu za oporavak od poplava 2014 – Projekat “Upravljanje vanrednom situacijom – poplavama i smanjenje rizika od poplava u regiji Derventa (Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad)”

U četvrtak 12.01.2017, u hotelu Biser u Derventi, održan je uvodni sastanak projekta FEMRED.
Sastanku su prisustvovali predstavnici sve četiri opštine iz područja koje pokriva projekat – Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad. Cilj sastanka bio je da se predstavnicima opština detaljno predstavi projekat i njegove aktivnosti i rezultati, te da se uspostavi Upravni odbor projekta u kojem je, pored predstavnika LIR Evolucije i LAG Savus-a, po jedan predstavnik iz sve četiri opštine. Nakon prezentacije projekta, učesnici sastanka su diskutovali o stanju i problemima na sistemu zaštite od poplava na ciljnom području. Nakon provedene analize stanja i rizika, kroz projekat će biti provedeno čišćenje i rekonstrukcija odvodnih kanala ili proširenje kapaciteta pumpnih stanica u svakoj od četiri opštine, a u skladu sa budžetom projekta.

Partneri će u narednom periodu započeti aktivnosti na analizi potreba za obukama osoblja lokalnih vlasti da razviju Nadzorne i Akcione planove kao i Zajedničku strategiju koordinacije koji će definisati raspoloživa sredstava i nadležnosti pojedinih grupa kako bi se pratila situacija prije nastanka poplava i omogućilo blagovremeno i efikasno reagovanje kada se poplave pojave. Takođe, mobilna aplikacija za komunikaciju u slučaju poplava će biti realizovana u okviru projekta.

LIR Evolucija i LAG Savus kao partneri provode projekat FEMRED – Upravljanje vanrednom situacijom – poplavama i smanjenje rizika od poplava u regiji Derventa. Opšti cilj projekta je umanjiti štete nastale u prethodnim poplavama i spriječiti ili umanjiti negativne efekte od budućih poplava kroz realizaciju pilot akcija i uspostavljanje menadžmenta i umanjivanja rizika u slučajevima vanredne situacije na području opština Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad.

Projekat finansira Evropska unija, kroz program Pomoći civilnom društvu za oporavak od poplava. Ukupan budžet projekta je 219.560,92 EUR od čega Evropska unija finansira 197.604,83 EUR.

Za više informacija o projektu možete kontaktirati LIR Evoluciju na e-mail: office@lir.ba ili 051 329 750.