SAVA GARDEN

Gradimo regionalni brend Sava Garden koji će da ispuni sva očekivanja potrošača u pogledu kvaliteta i cijene, te da mu ponudimo lokalno proizveden proizvod.

Učestvovanjem u Sava Garden brendu, proizvođači kontinuirano unaprijeđuju svoju proizvodnju i proizvodne standarde. Na taj način ostvaruju bolju tržišnu poziciju, ugled kod svojih kupaca i potrošača, te ostvaruju višu cijenu za svoj proizvod.

Otkupljivači i trgovci u lancu nabavke proizvoda koji nose brend Sava Garden znaju da rade sa proizvodom koji mogu plasirati po zasluženo višoj cijeni, te znaju da ga mogu prodati potrošaču, koji će biti spreman taj kvalitet i nagraditi odanošću brendu i ponovljenom kupovinom.

Svoju reputaciju brend Sava Garden naglašava u cjelokupnoj svojoj komunikaciji i nastupu na tržištu, te na taj način stvara preduslove za osvajanje novih tržišta. Zastupamo visoke kriterije zaštite okoline, koliko god je to moguće i primjenjivo. Zalažemo se kroz brend Sava Garden za izgradnju društveno odgovornog proizvodnog lanca za sve u njemu uključene strane.

Regionalni brand Sava Garden stoji za razvijeno ruralno područje, u kojem je radom i znanjem postignuta najbolja ravnoteža napredne tehnologije i očuvanja životne sredine, te posljedično visok nivo konkurentnosti i preduzetništva.

Ova vizija odražava se u ambicijama proizvođača, odanosti potrošača, te zadovoljstvom svih uključenih u lanac trženja i korištenja proizvoda označenih regionalnim brendom Sava Garden.

 • Raditi na tržišnim osnovama konkurentnosti.
 • Podizati nivo znanja proizvođača, otkupljivača, trgovaca i potrošača.
 • Njegovanje postojećih poslovnih odnosa i stvaranje novih lojalnih potrošača.
 • Primjena znanja za izgradnju višeg standarda u proizvodnji.
 • Težiti korištenju što prirodnijih sredstava u proizvodnji, kako se ne bi narušavao eko sistem.
 • Uvažavanje prirodnih dtosti i zaštita ugroženih resursa.
 • Transparentnost i dosljednost unutar preduzeća, među preduzećima, prema kupcima i s dobavljačima.
 • Društvena odgovornost prema unutra i prema vani, te u oba smjera u lancu poslovanja.
 • Zaposlenici su naši prvi potrošači.

 • Kontinuirano povećanje nivoa znanja proizvođača i potrošača.
 • Razvoj dinamične privrede koja stvara konkurentne poljoprivredne, prehrambene, turističke i druge proizvode, u okruženju koje privlači kvalitetne investicije.
 • Očuvanje životne sredine i održivi razvoj racionalnim upravljanjem prirodnim resursima.